Santo Domingo Pueblo Depression Era Necklaces

Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace

1930's Santo Domingo Necklace $300 CIBUN054

Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace

Santo Domingo Necklace JD $450

Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace

Santo Domingo Necklace $385 CIBUN044

Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace

Santo Domingo Necklace $385 CIBUN064

Santo Domingo Necklace
Santo Domingo Necklace

Santo Domingo Necklace 6 Tab $275 JDES243

SD Necklace TS_4
SD Necklace TS_4

$395 Santo Domingo 10 tab necklace with turkey bird TS

SD Necklace CIBun083
SD Necklace CIBun083

$385 Santo Domingo short 8 tab necklace (with clasp) bird has white dots on wings CIBun083

SD Necklace TS_2
SD Necklace TS_2

$575 Santo Domingo 8 tab necklace turquoise/white TS

Santo Domingo Necklace 1
Santo Domingo Necklace 1

$550 Santo Domingo 12 tab necklace with red white checker JC2-102